GİZLİLİK TAAHHÜDÜMÜZ

0481054178000019 ve 0481054257100018 mersis numaralı Sanayi Mah. Havaalanı İç Yolu Caddesi Kapı No:1 İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Terminal Binası Yönetim Katı Pendik 34906 İstanbul - Türkiye adresinde ticari faaliyetlerini sürdüren İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ (“ISG”) ve LGM Havalimanı İşletmeleri Ticaret ve Turizm AŞ (“LGM”) (Bu döküman içerisinde ISG ve LGM ayrı ayrı veya birlikte “Şirket” olarak adlandırılacaktır) unvanlı Şirket olarak biz, siz kullanıcılarımızdan (“Kullanıcı”) aldığımız tüm verileri gizli bilgi olarak kabul etmekte, tabi olduğumuz yasal gerekliliklere uygun şekilde saklamakta, kaydetmekte ve kullanmaktayız.

Şirketimiz, bize, personelimize, alt çalışanlarımıza ve bize bağlı olarak çalışan diğer üçüncü kişilere açıklanan gizli bilgiyi;
a) gizlilik içinde korumayı ve verilecek hizmetlerin gerektirdiği ölçüde kullanmayı,
b) herhangi bir üçüncü kişiye, Kullanıcı’nın izin verdiği haller, yasal zorunluluklar,ticari ilişkinin yerine getirilmesi için dışarından hizmet alınması halleri hariç olmak üzere, hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,
c) doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.

Şirketimiz, kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdiği özenin aynısını ancak her halükarda ticari makul özen eşiğinin altında olmayacak şekilde Kullanıcı’nın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt eder. Şirket ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilir; ancak, bilginin gizliliği hususunda işçilerinden, alt çalışanlarından ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerden Kullanıcı’ya karşı sorumludur.

Şirketimiz, işçilerini, alt çalışanlarını ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarmayı ve bu kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmamalarını temin etmeyi ve bu kişilerin, işbu sözleşme ile üstlenilen gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde Şirketimizin sorumlu olacağını ve Kullanıcının kesinleşmiş mahkeme ilamında belirtilen zarar ve ziyanını derhal tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

Aşağıdaki bilgileriniz gizli bilgi tanımına girmez:
a. Kamuya mal olmuş bilgiler.
b. Kullanıcıdan bağımsız olarak geliştirilen veya edinilen bilgi, tecrübeler.
c. Bilgiyi alanın, kullanıcı paylaşmadan önce de hukuka uygun olarak bildiği ve sahibi olduğu bilgiler.
d. Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme ve/veya hakem kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler.

Gerek bilgilerinizin güvenli şekilde muhafazası, gerekse web sitemizden keyifle alışveriş yapabilmeniz için, site altyapımız ileri düzey iletişim protokolleri ve koruma programları ile donatılmıştır. Bu sayede, ödeme aşamasında kullandığınız bilgileriniz otomatik olarak şifrelenebilmekte ve bankanıza bu şekilde aktarılmaktadır.

Yasal yükümlülüklerimize uygun şekilde, veri koruma ve şifreleme alanında dünya çapında güvenilirliğe sahip güvenlik firmalarıyla çalışıp, sizlere bu standartlar ile hizmet vermekteyiz.

OUR PRIVACY COMMITMENT

As İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ (“ISG”) and LGM Havalimanı İşletmeleri Ticaret ve Turizm AŞ (“LGM”) mersis numbers 0481054178000019 and 0481054257100018 doing business at Sanayi Mah. Havaalanı İç Yolu Caddesi Kapı No:1 İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Terminal Binası Yönetim Katı Pendik 34906 İstanbul – Türkiye,

(In this document, ISG and LGM will be called "Company" individually or collectively), we accept all the data we receive from you ("User") as confidential information and keep it in accordance with the legal requirements, and use it.

The confidential information disclosed to us by our company, us, our staff, subordinates and other third parties who work on our behalf;
a) accept and undertake to protect in confidence and use to the extent required by the services to be provided,
b) accept and undertake to not to give and / or to publicly perform any third party, except in cases where the User permits, legal obligations, service from outside to fulfill the commercial relationship,
c) accept and undertake not to use it directly or indirectly except for the purpose of the commercial relationship between them.

Our company accepts and undertakes not only to protect the confidential information of the User in the same manner as it has shown in protecting its confidential information, but in any case not to be under the commercial reasonable care. The Company may only give this information to its employees, subordinate employees and other persons working under its own responsibility in cases of need, but is responsible to the User from his employees, subordinates and other persons who work in his / her own interest in the confidentiality of the information. We warrant that our Company warrants its employees, subordinate employees and other persons working under its authority and that such persons shall not violate these contractual obligations and that such persons shall be liable to the Company for any breach of the confidentiality obligation assumed by this contract and that the User shall promptly in advance, and undertake to compensate.

The following information is not included in the definition of confidential information:
a. Public information.
b. Information or experience developed or acquired independently of the user.
c. Information that informs the user that he or she is legally and legally bound before sharing the user.
d. Any law or regulation in force, or a judgment of a court and / or arbitrator, information that must be disclosed in accordance with an administrative order.

The site is equipped with advanced communication protocols and protection programs so that you can safely store your information safely or if you enjoy shopping on our website. At this point, your payment details are automatically encrypted and your bank is transferred in this way. We work with security companies that have world-class reliability in the field of data protection and encryption, in accordance with our legal obligations, and we serve you with these standards. this way. We work with security companies that have world-class reliability in the field of data protection and encryption, in accordance with our legal obligations, and we serve you with these standards.