Bu form üzerinden sadece ISG Airport Hotel içerisindeki güvenlik vb noktalarda unutulan eşyalar ile ilgili kayıt oluşturulabilir.

Through this form only items lost/left at ISG Airport Hotel can be inquired about.

Metin alanının 250 karakter uzunluk sınırı bulunmaktadır. Bu bölüme sadece isim yazıp, eşyanızı aşağıdaki metin kutusunda açıklamanızı rica ediyoruz. / Maximum 250 characters accepted. Please only provide a brief description of your item here, and include details below.
0 / 250
Lütfen açılan tarih seçme kutusunu kullanınız. / Please use the calendar to select a date.
Metin alanının 4000 karakter uzunluk sınırı bulunmaktadır. / Maximum 4000 characters accepted.
0 / 4000

Lütfen başvurunuzu tamamlamak üzere Kişisel Veri Paylaşım Bilgilendirmesi ve Gizlilik Taahhüdümüz dahilinde bilgi edindiğinizi ve kişisel verilerinizi bizimle paylaştığınızı onaylayınız veya işlemden vazgeçiniz.

To complete your application, please confirm that Personal Data Sharing Information and Privacy Commitment is within your knowledge and you shared personal data that with us or discontinue the process.

Temizle / Clear
bulundum.com desteğiyle