Click here for Terms and Conditions in English

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

www.bulundum.com internet sitemizi veya mobil uygulamamızı (“bulundum.com Platformu” veya “Platform”) ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

bulundum.com Platformunu ziyaret etmekle ve/veya Platformda yer alan hizmetleri kullanmakla, erişim ve kullanım yönetiminize bakılmaksızın işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) ile bulundum.com Gizlilik Politikasında yer alan hüküm ve koşulları okuyup anlayarak kabul etmiş sayılırsınız. Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmemeniz durumunda Platformu kullanmamalısınız.

şbu Kullanıcı Sözleşmesinde kullanılan “Kullanıcı” ve “siz” ifadeleri, Platformu kullanan kişileri ifade etmektedir. Söz konusu kullanım, ziyaret süresi ve sıklığından bağımsız olarak sadece Platformu ziyaret etmek veya bir kullanıcı hesabı oluşturmak suretiyle olabilir. Kullanıcı Sözleşmesinde geçen “bulundum.com” ve “biz” ifadeleri ise Bulundum Bilgi Teknolojileri Yazılım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’yi ifade etmektedir.

ÖNEMLİ NOT

İşbu Sözleşmenin diğer hüküm ve şartlarını okumadan önce aşağıdaki hususlara dikkatinizi çekmek isteriz.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Kullanıcılarımızın gizliliği bizim için çok önemlidir. Bu amaçla, kişisel verileri nasıl işlediğimizi ve çerez ve benzeri teknolojileri nasıl kullandığımızı açıklamak üzere bulundum.com Gizlilik Politikasını hazırlamış bulunmaktayız. Bize sağladığınız kişisel verileriniz söz konusu Politikaya tabi olup, bulundum.com Platformunu ziyaret etmekle, Platformu kullanımınızla bağlantılı olarak kişisel verilerinizin Politika çerçevesinde işlenmesine rıza göstermiş sayılırsınız. Platformu kullanmaya devam etmeden önce, Gizlilik Politikasını okuyarak kişisel verilerinizin nasıl işlenebileceği, bu kapsamdaki haklarınızı nasıl kullanabileceğiniz ve çerez ve benzeri teknolojileri nasıl reddedebileceğiniz veya silebileceğiniz hakkında bilgi edinebilirsiniz.

DEĞİŞİKLİKLER

bulundum.com olarak, herhangi bir zamanda, güncel hüküm ve koşulları Platforma yüklemek suretiyle, Kullanıcı Sözleşmesini değiştirebilir veya yeni hüküm ve koşullar kabul edebiliriz. Değişiklikler yapıldıktan sonra, Platformu kullanmayı sürdürmeniz halinde, söz konusu değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. Bu nedenle, Kullanıcı Sözleşmesini düzenli olarak gözden geçirmeniz ve bu Sözleşmede gerçekleştirilen değişiklikleri kabul etmemeniz durumunda Platformun kullanıma son vermeniz gerekmektedir.

1. KAPSAM

1.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, bulundum.com Platformunu kullanımınıza ilişkin hüküm ve şartları düzenlemektedir. Süresi ve sıklığından bağımsız olarak sadece Platformu ziyaret etmeniz, Platformu ilk ziyaret ettiğiniz tarih itibariyle bu Sözleşmeyi okuduğunuz, anladığınız ve Sözleşme ile bağlı olmayı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

1.2. bulundum.com, Kullanıcı Sözleşmesine ilaveten Platformun belirli sayfalarına veya özelliklerine uygulanacak özel hüküm ve koşullar öngörebilir. Platformun söz konusu sayfalarını veya özelliklerini kullanmanız durumunda, bunlara uygulanacak özel hüküm ve koşulları okuduğunuz, anladığınız ve kabul ettiğiniz varsayılır. Bahsi geçen özel hüküm ve koşulları kabul etmemeniz durumunda, Platformun bunlara ilişkin sayfa ve özelliklerini kullanmamanız gerekmektedir.

2. KULLANICI HESABI

2.1. bulundum.com Platformu üzerinden sunulan hizmetlerden ve bir takım içerik ve özelliklerden faydalanabilmeniz için bir kullanıcı hesabı açmanız gerekebilir.

2.2. Hesap açarken, temsil ettiğiniz tüzel kişi dışında, diğer herhangi bir kişi ve kurum ad ve hesabına hareket etmemelisiniz.

2.3. Hesap açabilmeniz için uygun bir kullanıcı adı ve şifre seçmeniz, kullanıcı kaydı için istenen hüküm ve koşulları kabul etmeniz ve bulundum.com tarafından talep edilen diğer bilgileri sağlamanız gerekmektedir. Talep ettiğimiz bilgiler, bulundum.com Gizlilik Politikasında öngörülen amaç ve kurallar kapsamında işlenip saklanacaktır.

2.4. İşbu Sözleşme kapsamında sağladığınız ve sağlayacağınız bilgilerin doğru, güncel, geçerli ve tam olduğunu ve olacağını ve bilgilerin doğru, güncel, geçerli ve tam olmasını sağlamak adına bulundum.com tarafından iletilen istekleri derhal yerine getireceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Bu yükümlülüğün ihlali, hesabınızın geçici veya sürekli olarak askıya alınmasına veya sonlandırılmasına sebebiyet verebilir.

2.5. Yetkisiz Kullanım

2.5.1. bulundum.com Platformunda sunulan hizmetler ve içerik yalnızca sizin kişisel kullanımınıza yöneliktir. Bu nedenle hesabınızı ve/veya hesap bilgilerinizi (tek kullanımlık şifre ve kodlar da dâhil) hiç kimse ile paylaşmamalısınız.

2.5.2. Hesabınızın gizliliği ve güvenliği ile hesabınız üzerinden veya hesabınız aracılığıyla gerçekleşen tüm faaliyetler, tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Başkasına ait bir kullanıcı hesabını kullanan kişiler, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcıya sağlanan hiçbir haktan yararlanamayacak, ancak işbu Sözleşmede Kullanıcıya getirilen tüm yükümlülüklerden dolayı sorumlu olacaktır.

2.5.3. Herhangi bir güvenlik ihlalinin varlığı halinde, bu hususu aşağıda “Bildirimler” kısmında belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla derhal bulundum.com’a bildirmelisiniz.

2.6. Hesabın Kullanımı

2.6.1. Kullanıcı hesabınızı, işbu Sözleşmeye ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanmalısınız.

2.6.2. Aşağıda belirtilen haller, hesabınızın kabul edilebilir kullanım sınırları dışında kalmaktadır:

i. Üçüncü kişilerin hesabınız üzerinden bulundum.com veya içeriğini kullanmasına veya bulundum.com veya içeriğinden yararlanmasına izin veya sebebiyet vermeniz,

ii. Üçüncü kişiler ad ve hesabına işlem gerçekleştirmeniz,

iii. Hesabınızı herhangi bir ticari veya hukuka aykırı bir amaçla kullanmanız,

iv. Hesabınız veya hesap bilgilerinizi satmanız, kiralamanız, devretmeniz, ödünç vermeniz, takasa konu etmeniz veya bunlar üzerinde başka herhangi bir şekilde tasarrufta bulunmanız.

2.6.3. Hesabınızın işbu Sözleşme’ye aykırı şekilde kullanılması halinde, bulundum.com tüm hak ve yetkilerini saklı tutmak kaydıyla, Hesabınızı geçici veya kalıcı olarak askıya alabilir veya sonlandırabilir.

3. PLATFORMUN KULLANIM KURALLARI

3.1. bulundum.com Platformunun güvenliğini, bütünlüğünü ve güvenilirliğini sağlamak için bazı temel kurallar belirledik. Bu çerçevede aşağıdaki kurallara uymanız (ve bunları ihlal etme girişiminde dahi bulunamamanız veya ihlal etmek üzere üçüncü kişilere yardım etmemeniz) gerekmektedir.

i. Platforma ilişkin olarak hukuka, Kullanıcı Sözleşmesine veya Platformun belirli özellik veya sayfalarına uygulanacak diğer hüküm ve koşullara aykırılık teşkil edecek faaliyetlerde bulunmamalısınız.

ii. Platformu, Platforma zarar verecek veya diğer kullanıcıların Platformu kullanımını engelleyecek şekilde kullanmamalısınız.

iii. Altyapımıza gereksiz veya orantısız büyüklükte yükleme yapmamalısınız.

iv. Herhangi bir amaçla Platforma veya Platformda yer alan içeriğe erişim sağlamak, Platformu/içeriği kontrol etmek, kopyalamak veya diğer şekillerde kullanmak için robot, örümcek ve diğer otomatik yöntemleri kullanmamalısınız.

v. Platforma veya bulundum.com’un diğer sistemlerine zarar vermeye, el koymaya veya Platformu/bulundum.com sistemlerini engellemeye yönelik bilgisayar programlama rutinlerini ve virüsleri kullanmamalı ve dağıtımını yapmamalısınız.

vi. Platformu zayıf noktaların tespiti için test etmemeli, taramamalı ve incelememelisiniz.

vii. Hack, hile (cheat), bot, hile dosyası, mod ve otomasyon programları dâhil ancak bunlar ile sınırlı olmaksızın, Platform içeriği, yazılımı veya bunların herhangi bir öğesi ile etkileşime geçen veya bunlara müdahale eden yetkisiz programlar kullanmamalısınız.

viii. bulundum.com yazılımı/sistemleri ile bulundum.com arasındaki iletişimi engelleyen, taklit eden veya yönünü değiştiren veya içerik hakkındaki bilgileri kaydetmek için içerik tarafından kullanılan bellek alanlarını okuyarak içerik hakkında bilgi toplayan programları kullanmamalısınız.

ix. Platform ve Platformda yer alan içeriği, yetkisiz şekilde kullanmamalı veya kişisel ve ticari olmayan kullanımlar dışında kullanıma konu etmemelisiniz.

x. İnternet servis sağlayıcılarımızdan, ödeme kuruluşlarından, çözüm ortaklarımızdan ve diğer sağlayıcılarımızdan aldığımız hizmetleri kaybetmemize sebep olabilecek davranışlarda bulunmamalısınız.

xi. Platform üzerinden sağlanan mecraları, reklam veya reklam amaçlı herhangi bir içerik paylaşmak veya yayınlamak için kullanmamalısınız.

xii. Fikri mülkiyet haklarına yönelik ihlallerde bulunmamalısınız.

3.2. Kullanıcı, Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Sözleşme’nin yukarıdakiler dahil her türlü hükümlerine, Platformda belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Kullanıcının Platform dahilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğu kendisine aittir.

4. BULUNDUM.COM KAYIP EŞYA EŞLEŞTİRME VE GÖNDERİM HİZMETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

4.1. bulundum.com, Kullanıcılara; i.) bulundum.com sistemine kayıp eşya bildiriminde bulunma, ii.) kayıp eşyalarını kayıp eşya bulan ve kayıp eşyaları bulunduran kişilerin (“Bulan” veya “Bulanlar”) yapmış oldukları bildirimler sonucu oluşturulan bulundum.com (“Veri Tabanı”) Veri Tabanı aracılığıyla eşleştirme iii.) Bulan(lar) ile iletişime geçme imkânları ve iv.) bulunan eşyanın kaybedene ulaştırılması hizmetlerini sunmaktadır.

4.2. Veri Tabanında yer alan kayıp eşyalara ilişkin bilgi, tasvir ve anahtar kelimeler, tamamen Bulanlar tarafından Veri Tabanına girilmekte olup, bulundum.com’un bu bilgi, tasvir ve anahtar kelimelerin doğruluğu, tamlığı, hukuka uygunluğu veya güncelliği konusunda Kullanıcılara veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.3. Kullanıcı, Platform üzerinden ya da Platform aracılığıyla fiziki form doldurarak, Platforma bildirdiği kayıp eşyası ile eşleşen bir bulunan eşya bildirimi olup olmadığının kontrol edilmesini talep eder. Kullanıcı ve Bulan tarafından sağlanan bilgiler doğrultusununda Kullanıcı tarafından kayıp olarak bildirilen bir eşya için tarif edilen şekilde bir eşleşme gerçekleştiğinde ve bu eşleşme Bulan tarafından onaylandığında ilgili eşleşme bulundum.com sistemi tarafından Kullanıcı’ya bildirilecektir. Eşleşme bildirimini alan Kullanıcı, işbu Sözleşmenin 2 nci maddesi uyarınca açmış olduğu kullanıcı hesabı veya bulundum.com tarafından öngörülen diğer mecralar aracılığıyla, kayıp eşyasını Bulan kişiyle iletişime geçebilir.

4.4. bulundum.com eşleştirme işlemi kapsamında, Platform üzerinden kurduğu teknik sistem ve araçlarla aracılık etmekte olup, bulundum.com’un yapılan bildirimlere ilişkin eşleşme olacağı ya da eşleşme bulgularının doğruluğu konusunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır. Bulan, Kullanıcının gerçekten kayıp eşya üzerinde hak sahibi olup olmadığını denetlemek amacıyla Kullanıcıya hak sahipliğine ilişkin sorular sorabilir veya uygun gördüğü diğer yöntemleri kullanabilir. Kullanıcının hak sahibi olup olmadığı konusunda takdir yetkisi tümüyle Bulana aittir. Bu kapsamda, Bulanın kayıp eşyanın hak sahipliğini belirlemek için soracağı sorulardan veya kullanacağı yöntemlerden, hak sahibini yanlış belirlemesinden, kayıp eşyayı hak sahibi olmasına rağmen Kullanıcıya teslim etmemesinden veya kayıp eşyayı hak sahibi olmayan bir kimseye teslim etmesinden ya da Bulanın gerçekleştirmiş olduğu diğer her türlü davranışlardan veya eşyanın hasar veya ziyaından dolayı bulundum.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5. Kendisine ait olmayan bir kayıp eşyayı teslim alan Kullanıcı, durumu [email protected] e-posta adresi aracılığıyla 3 gün içerisinde bulundum.com’a bildirmekle yükümlüdür.

4.6. bulundum.com, Veri Tabanında yer alan kayıp eşya bildirimlerini herhangi bir aşamada hiçbir gerekçe göstermeksizin kaldırabilir, değiştirebilir ve eşleştirmelere ilişkin Platform üzerinden yapılacak yazışmaları sonlandırabilir.

4.7. bulundum.com, Platform üzerinde yapılabilecek kayıp eşya bildirim sayısı, bildirimlerin Bulana gösterilme süresi, Kullanıcının erişim sıklığı, Platform üzerinden gönderilebilecek mesaj sayısı ve benzeri hususlara ilişkin olarak her türlü kullanım kısıtlaması getirebilir.

4.8. Platformu ve Veri Tabanını hak sahibi olmadığınız eşyaları elde etmek veya diğer herhangi bir hukuka aykırı amaçla kullanmamayı ve bu yönde Bulanları ve bulundum.com ve iş ortaklarımızı yanıltıcı davranışlarda bulunmamayı kabul ve taahhüt edersiniz.

4.9. Kayıp Eşya Gönderimi

4.9.1. Kullanıcının kayıp eşyanın hak sahibi olduğunun Bulan tarafından onaylanması üzerine, Kullanıcı kayıp eşyayı Bulandan kendisi teslim alabilir veya bulundum.com üzerinden sunulan gönderim hizmetleri vasıtasıyla kayıp eşyanın kendisine ulaştırılmasını talep edebilir.

4.9.2. Gönderim hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, (i) bir bulundum.com kullanıcı hesabına sahip olmanız ve (ii) işbu Sözleşme’nin yanı sıra Gizlilik Politikasını ve Ön Bilgilendirme ve Mesafeli Hizmet Sözleşmesini kabul etmeniz gerekmektedir. Gönderim hizmetlerini üçüncü kişilerin adına kullanmanız halinde, ayrıca Platform üzerinden adına hareket ettiğiniz üçüncü kişilerin kimlik bilgilerini ve bu kişilerin gönderim konusundaki rızasını içeren bir beyanı bizimle paylaşmanızı talep edebiliriz.

4.9.3. bulundum.com aracılığıyla sağlanan gönderim hizmetleri yurtiçi ve yurtdışı kargo mevzuatına uygunluğu ölçüsünde gerçekleştirilebilecek olup, bu bağlamda gönderimi talep edilen her kayıp eşyanın bulundum.com üzerinden kargoya verilmesi mümkün olmayabilir.

4.9.4. bulundum.com kayıp eşyanın boyutlarını ve genel özelliklerini dikkate alarak gönderim hizmeti sunmayabilir.

4.9.5. bulundum.com, Kullanıcının gönderim talebinde bulunması ve gönderim ücretini ödemesi halinde, kayıp eşyayı anlaşmalı kargo firması aracılığıyla Kullanıcı tarafından gönderim için belirlenen kişi ve adrese teslim eder.

4.9.6. Gönderim süresi, anlaşmalı kargo şirketinin uyguladığı tarifeler doğrultusunda gönderinin boyutu, kilosu, teslimat adresi gibi hususlar göz önünde bulundurularak belirlenir. Kayıp eşyanın teslimat süresi tahmini olup kesinlik taşımaz.

4.9.7. Kayıp eşyanın gönderimi ve teslimine ilişkin tüm gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesi, bilgi ve belgelerin sağlanması ve bu sebeple gönderim ücreti dışında kalan vergi, harç ve masrafların ödenmesi tamamen Kullanıcıya aittir.

4.9.8. Kullanıcı, bulundum.com aracılığıyla eşyanın hasarsız ve zamanında taşınabilmesi için talep edilen tüm bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz sağlamakla yükümlüdür. Bu bilgi ve belgelerin hiç ya da zamanında sağlanmaması ya da eksik veya yanlış sağlanması ya da eşyanın Bulan tarafından kargoya elverişsiz paketlenmesi sebebiyle, eşyanın hasar veya ziyaya uğraması veya geç teslimi sebebiyle bulundum.com’un veya anlaşmalı kargo şirketinin hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.9.9. Kullanıcı; gönderime ilişkin bilgi ve belgeleri eksik veya yanlış vermesi, kendisi tarafından yapılması gereken gümrük ve benzer işlemleri yapmaması, gönderim konusu eşyayı teslim almaması veya diğer bir kusurlu hareket gerçekleştirmesi ya da yapılan ödemenin banka veya ilgili ödeme kuruluşu tarafından ret veya iptal edilmesi sebebiyle, bulundum.com’un eşyanın geri gönderim veya gümrük masraflarını ödemesi veya başka bir şekilde zarara uğraması halinde, bulundum.com’u söz konusu zarar ve masraflara ilişkin olarak derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.9.10. bulundum.com; anlaşmalı kargo şirketinin veya Bulanın ya da diğer üçüncü kişilerin suç teşkil edebilecek davranışları veya kusurları sebebiyle eşyanın hasar veya ziyaından veya geç tesliminden dolayı sorumlu tutulamaz. Kayıp eşyanın mevcut fiziki durumu, güvenliği, içeriği ve hukuki statüsü ile ilgili olarak bulundum.com’a herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

4.9.11. Kullanıcı, kayıp eşyanın Bulan tarafından anlaşmalı kargo şirketine tesliminden sonra anlaşmalı kargo şirketi tarafından taşınmasına ilişkin tüm sorumluluğunun ilgili kargo şirketine ait olduğunun ve bulundum.com’un kayıp eşyanın taşınması sırasında kayıp, hasar, ziya veya geç teslim edilmesinden dolayı sorumlu tutulamayacağının bilincindedir. Bu kapsamda Kullanıcı, kargo şirketinin sorumluluğunun, kayıp eşyanın taşındığı kargonun her 1 kg karşılığı maksimum 8,33 SDR (Özel Çekme Hakkı) ile sınırlandırıldığını, bu sınırlamanın Türk Ticaret Kanunu ve taşıma hukukuna ilişkin uluslararası sözleşmeler de dahil olmak üzere taşıma hukuku mevzuatından kaynaklandığını bildiğini ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

4.9.12. Kullanıcı, ilgili kargo şirketinin çalışanı tarafından kayıp eşyanın kendisine kargo yoluyla teslimi sırasında, eşyanın fiziksel durumunu incelemeli/kontrol etmeli ve kargonun taşınması sırasında oluşmuş olabileceğini düşündüğü hasarları kargo görevlisi ile birlikte tanzim edeceği bir tutanak ile kayıt altına almalıdır. Kullanıcı teslimat sırasında eşyanın fiziksel durumunu inceleyemediği/kontrol edemediği durumda en fazla 48 saat içinde ilgili kargo şirketinin bir şubesine şahsi başvuru yaparak hasarı tutanak altına aldırmalıdır. Aksi takdirde ilgili kargo şirketi taşıma sırasında oluşmuş hasara dair yükümlülükten muaf olma hakkına sahiptir.

4.10. Gönderim Ücreti:

4.10.1. Kullanıcı, gönderim talebinin bulundum.com tarafından gerçekleştirilmesi karşılığında, gönderinin boyutu, kilosu ve gönderim adresi ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenen ve Platform aracılığıyla veya başkaca yöntemlerle bulundum.com tarafından kendisine bildirilen gönderim ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4.10.2. Aksi bulundum.com tarafından öngörülmediği sürece, gönderim ücreti, Platform aracılığıyla veya başkaca yöntemlerle size bildirdiğimiz kredi kartı veya diğer elektronik ödeme araçlarını kullanılarak peşin olarak ödenir. Herhangi bir ödeme işleminin eksik bakiye veya başka bir sebeple iptal veya ret edilmesi halinde, bulundum.com’un gönderim ücretinin ödenmesini sizden talep etme veya ödemenin yapılmadığı gönderim işlemini gerçekleştirmeme hakkına sahip olduğunu kabul etmektesiniz.

4.10.3. Ödemelerinize ilişkin fatura düzenlenmesi için gerekli fatura bilgilerinizi kullanıcı hesabınız aracılığıyla doğru ve tam bir şekilde tarafımıza sağlamanız, bu bilgileri güncel tutmanız ve bu amaçla bulundum.com tarafından iletilen istekleri derhal yerine getirmeniz gerekmektedir.

5. TEKNİK GEREKLİLİKLER VE ERİŞİLEBİLİRLİK

5.1. bulundum.com, Platformun devamlı ve kesintisiz kullanılabilirliğini garanti ve taahhüt etmemektedir. Platform; teknik arızalar, bakım, tadilat, değişiklik ve güncellemeler sebebiyle tamamen veya kısmen erişime kapanmış, çalışmıyor veya kesintiye uğramış olabilir. Kullanıcı bahsi geçen sebeplere dayanarak hiçbir şekilde bulundum.com’un hukuki sorumluluğuna başvuramayacağını kabul ve beyan eder.

5.2. Platformu kullanabilmeniz ve Platform üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz için uyumlu cihaz, donanım, yazılım ve internet erişimine sahip olmanız gerekmektedir. Bahsi geçen teknik gerekliliklerin karşılanmasına ve cihaz ve donanımın kullanımına ilişkin gerekli bilginin edinilmesi münferiden sizin sorumluluğunuzda olup, Platformun ve Platform aracılığıyla sunulan hizmetlerin kalitesi bu faktörlere bağlı olarak değişebilir.

6. FİKRİ MÜLKİYET

6.1. Platform üzerinden sağlanan metinler, grafikler, kullanıcı ara yüzleri, görsel ara yüzler, yazılım, komutlar, kaynak kodları, API, fotoğraflar, sesler, müzikler, videolar, interaktif özelikler, markalar ve logolar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Platform ile bağlantılı tüm içeriğin veya içeriğin kullanım hakkının sahibi bulundum.com’dur ve söz konusu içerik fikri mülkiyet ve haksız rekabet hukuku ile korunmaktadır.

6.2. Kullanıcı; Platformda yer alan içeriği, hiçbir şekilde kopyalamamayı, değiştirmemeyi, kiralamamayı, ödünç vermemeyi, satmamayı, dağıtmamayı, işlememeyi, istismar etmemeyi ve (fikir veya yazılım olarak) bunlardan faydalanarak eser meydana getirmemeyi kabul eder. bulundum.com, işbu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında, içeriğe ve içeriğin kullanıma ilişkin Kullanıcıya herhangi bir hak tanımamaktadır.

7. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT İNTERNET SİTELERİ

7.1. Platform, üçüncü kişilere ait internet sitelerine ilişkin linkler içerebilir. Üçüncü kişilere ait siteler tamamen bizden bağımsız hareket etmekte olup; Platformda bu tür sitelere link verilmesi, üçüncü kişiler ile bulundum.com arasında herhangi bir ilişki bulunduğu, bulundum.com’un link verilen siteleri desteklediği, onayladığı veya tahkik ettiği anlamına gelmemektedir. bulundum.com link verilen sitelerde yer alan reklam, materyal, ürün ve hizmetler de dahil hiçbir içeriğe dair garanti veya taahhüt vermemektedir.

7.2. bulundum.com’un Platform dışında üçüncü kişilere ait internet sitelerinin işleyişi ve uygulamalarından sorumlu olmadığını ve bu sitelerden kaynaklanan veya siteler ile bağlantılı olarak ortaya çıkan hiçbir talep, şikâyet veya uyuşmazlığın bulundum.com’a karşı ileri sürülemeyeceğini açıkça kabul ve beyan etmektesiniz. Üçüncü kişilere ait internet sitelerine ait gizlilik politikaları ile bahsi geçen siteleri kullanımın tabi olduğu hüküm ve koşulları öğrenmeli ve bunları kullanıp kullanmamak konusunda kendiniz karar vermelisiniz.

8. GARANTİ VE TAAHHÜTLERİN REDDİ

8.1. İŞBU SÖZLEŞMENİN HİÇBİR HÜKMÜ, BULUNDUM.COM TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR GARANTİ VEYA TAAHHÜT TEŞKİL ETMEMEKTEDİR. PLATFORM VE PLATFORM ÜZERİNDEN SAĞLANAN HER TÜRLÜ İÇERİK VE HİZMET, “OLDUĞU GİBİ”, “ELVERİŞLİĞİ OLDUĞU ÖLÇÜDE” VE “HER TÜRLÜ KUSURUYLA BİRLİKTE” SUNULMAKTADIR. HUKUKEN İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, İNTERNET SİTESİNE VE SİTE ÜZERİNDEN SUNULAN İÇERİK VE HİZMETLERE, ÖDEME ARAÇLARINA, BULANLARA, ANLAŞMALI KARGO ŞİRKETLERİNE VE BULUNDUM.COM’UN DİĞER İŞ ORTAKLARINA VE BUNLARA AİT MAL VE HİZMETLERE DAİR HİÇBİR GARANTİ VEYA GÜVENCE SAĞLAMAMAKTA VE SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEYİZ.

8.2. İŞBU MADDEDE YER ALAN HÜKÜMLER, AYNI ZAMANDA BAĞLI ŞİRKETLERİMİZ, İŞTİRAKLERİMİZ, MÜDÜRLERİMİZ, ÇALIŞANLARIMIZ, PAY SAHİPLERİMİZ, TEMSİLCİLERİMİZ, ACENTELERİMİZ VE LİSANSÖRLERİMİZ İÇİN DE HÜKÜM İFADE ETMEKTEDİR.

8.3. BU MADDEDE YER ALAN HİÇBİR HÜKÜM, BULUNDUM.COM’UN BAHSİ GEÇEN EYLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRME NİYETİ OLDUĞU VEYA BAHSİ GEÇEN DURUMLARIN MEYDANA GELECEĞİNİ KABUL ETTİĞİ ANLAMINA GELMEMEKTEDİR.

9. SORUMSUZLUK KAYDI

9.1. BULUNDUM.COM; KULLANICIYA YADA KULLANICIYLA İLİŞKİLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI PLATFORMUN KULLANIMINDAN YADA KULLANILAMAMASINDAN VEYA BULUNDUM.COM TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLERDEN KAYNAKLANAN VEYA BUNUNLA BAĞLANTILI OLAN HİÇBİR ÖZEL, DOLAYLI, TESADÜFİ, CEZALANDIRICI EMSAL VEYA YANSIMA ZARARDAN YADA KAR VEYA GELİR KAYBINDAN DOLAYI ZARAR OLASILIĞINDAN HABERDAR OLDUĞU VEYA OLMASI GEREKTİĞİ DURUMLARDA DAHİ HİÇBİR HAL VE ŞART ALTINDA AKDİ, HAKSIZ FİİL NİTELİĞİNDE ÖZEN SORUMLULUĞU VEYA HİÇBİR DİĞER HUKUKİ VEYA CEZAİ SORUMLULUK DÜZENLEMESİNE VEYA PRENSİBİNE DAYALI OLARAK SORUMLU TUTULAMAZ.

9.2. HUKUKEN İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, KULLANICI, BULUNDUM.COM’UN SORUMLULUĞUNUN, KULLANICI TARAFINDAN ÖDENMİŞ OLAN GÖNDERİM ÜCRETİ İLE SINIRLI OLDUĞUNU, SÖZ KONUSU SINIRLAMANIN HER TÜRLÜ HUKUKİ SORUMLULUK DÜZENLEMESİNE VEYA PRENSİBİNE DAYANILARAK BULUNDUM.COM’A KARŞI İLERİ SÜRÜLECEK TALEPLER İÇİN GEÇERLİ OLACAĞINI KABUL EDER.

10. TAZMİNAT

10.1. Kullanıcı, Platformu kullanımının, işbu Kullanıcı Sözleşmesine veya mevzuata aykırılık teşkil etmesi veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesinden kaynaklanan veya bununla ilişkili olan tüm talep, sorumluluk, iddia ve makul avukatlık ücretleri dâhil masraflara karşı bulundum.com ve çalışanlarını, yöneticilerini, temsilcilerini ve iş ortaklarını savunmak, tazmin etmek ve sorumsuz kılmakla yükümlüdür.

11. MÜCBİR SEBEP

11.1. Mücbir sebep, bulundum.com’un bu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin tamamı veya bir kısmının makul kontrolü dışında elinde olmayan sebeplerle yerine getirmesinin kendisinden beklenemeyeceği halleri ifade eder. Bu haller sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla; doğal afet, grev ve lokavt halleri, hükümetin kanun, tüzük ve yönetmelikleri, resmi makamların müdahalesi, yerel/yabancı otoritelerin uygulamaları, harp, ayaklanma, sivil isyan, imkân ve donanımlardaki aksaklıklar gibi halleri kapsar.

12. BÖLÜNEBİLİRLİK

12.1. Kullanıcı Sözleşmesinde yer alan herhangi bir kayıt, şart ya da hüküm, herhangi, bir şekilde geçersiz, hukuka aykırı veya uygulanamaz kılınırsa, bu durum, diğer hükümlerin ve Kullanıcı Sözleşmesinde atıf yapılan diğer dokümanların geçerliliğini, hukuka uygunluğunu ve ifa kabiliyetini etkilemez.

13. BİLDİRİMLER

13.1. İşbu Sözleşme uyarınca bulundum.com’a gönderilmesi zorunlu kılınan veya kabul edilen tüm bildirim ve yazışmalar, Türkçe olarak yazılı yapılır ve bulundum.com tarafından adres değişikliğine ilişkin bildirim yapılmadığı sürece, aşağıda belirtilen iletişim bilgilerinden birine (elden, taahhütlü postayla, kurye veya acele posta hizmetiyle, e-mail yoluyla) iş günlerinde gönderilmesi halinde, usulüne uygun olarak gönderilmiş, teslim edilmiş ve alınmış sayılır.

E-posta adresi: [email protected]

Telefon numarası: 0(212)367-4961

Adres: Maslak Mah. Bilim Sokak Sun Plaza Kat: 13 No: 5A İç Kapı: 41 Sarıyer/İstanbul

13.2. Aksi işbu Sözleşmede kararlaştırılmadıkça, bu Sözleşmede Kullanıcıya gönderilmesi zorunlu kılınan veya kabul edilen tüm bildirim ve yazışmalar Türkçe olarak yazılı yapılır ve Kullanıcı tarafından bildirilen iletişim bilgilerinden birine (elden, taahhütlü postayla, kurye veya acele posta hizmetiyle, e-mail veya faks yoluyla) gönderilmesi halinde, usulüne uygun olarak gönderilmiş, teslim edilmiş ve alınmış sayılır. bulundum.com, belirtilen yöntemler yerine kullanıcı hesabınız üzerinden de size bildirim yapmayı tercih edebilir.

14. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

14.1. İşbu sözleşmenin esasına ve yorumlanmasına Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. Sözleşmeden veya onunla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm iddia, çekişme ve uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

bulundum.com desteğiyle / by bulundum.com